V prípade, ak máte neaktívnu spoločnosť, alebo ste sa rozhodli ukončiť podnikanie naša spoločnosť Vám zabezpečí likvidáciu Vašej nepotrebnej spoločnosti. Vstupom do likvidácie sa vyhnete plateniu daňovej licencie a tým aj zbytočným nákladom. 

Zabezpečíme Vám vypracovanie všetkých dokladov potrebných pre vstup spoločnosti do likvidácie a podáme za Vás návrh na zápis do Obchodného registra. Cena vrátane súdneho poplatku je 133,- € 

Pre viac informácii nás kontaktujte.